Zebra är ett av världens ledande pennföretag, med anor från 1897 – även om företaget grundades först 1914. Namnet Zebra kommer av att grundaren Tokumatsu Ishikawa ville skapa en inkluderande och familjär företagskultur, likt den zebror uppvisar i hjordar. Idag är Zebra framförallt kända för att producera de omåttligt populära serierna Sarasa, Mildliner och Clickart.