Pappershandel med inspiration från Japan 🇯🇵

Nyinkommet

Om Komadori

Komadori är på sätt och vis mer än bara en e-handel för pappersvaror. Vår passion för anteckningsböcker, pennor, papper och allt som hör till kan närmast beskrivas som en besatthet, med en självklar utgångspunkt i kreativt skapande. Alla produkter som säljs här används i någon utsträckning av oss, och präglas av funktionalitet, design och kvalitet. Läs mer om Komadori här.

About Komadori

Komadori is in a way more than just an e-shop for stationery. Our passion for notebooks, pens, paper and everything that goes with it can almost be described as an obsession. All products sold here are used to some extent by us, and are characterized by functionality, design and quality. Read more about Komadori here.