Med en vanlig stiftpenna slits stiftet endast på ena sidan, vilket leder till att stiftet får en lutande spets. Med Kuru Toga har Uni i sann japansk anda lyckats råda bot på detta genom att skapa ett roterande system som roterar stiftet varje gång pennan lyfts från pappret.