Taccia Ukiyo-e Sharaku Akasakura Ink 40 ml

249 kr

Attans, du kom för sent! Produkten är tyvärr slut i lager.

Artikelnummer: TFPI-WD42-6
Leverantör: Taccia

Taccias Ukiyo-e-serie är inspirerade av det unika utseendet hos tryckta Ukiyo-e-målningar från Edo-perioden. Bläcken har dämpade och eleganta färger.

Akasakura – som på japanska betyder röda körsbärsblommor – är ett rött bläck inspirerat av Sharaku, en av Japans stora träsnittskonstnärer.

taccia ukiyo-e sharaku akasakura, taccia ukiyo-e sharaku ink, taccia ukiyo-e akasakura sharaku, taccia ukiyo-e akasakura ink, taccia ukiyo-e ink sharaku, taccia ukiyo-e ink akasakura, taccia sharaku ukiyo-e ink, taccia sharaku ukiyo-e akasakura, taccia sharaku akasakura ink, taccia sharaku akasakura ukiyo-e, taccia sharaku ink akasakura, taccia sharaku ink ukiyo-e, taccia akasakura ukiyo-e sharaku, taccia akasakura ukiyo-e ink, taccia akasakura sharaku ukiyo-e, taccia akasakura sharaku ink, taccia akasakura ink ukiyo-e, taccia akasakura ink sharaku, taccia ink ukiyo-e akasakura, taccia ink ukiyo-e sharaku, taccia ink sharaku akasakura, taccia ink sharaku ukiyo-e, taccia ink akasakura sharaku, taccia ink akasakura ukiyo-e, ukiyo-e taccia ink sharaku, ukiyo-e taccia ink akasakura, ukiyo-e taccia sharaku ink, ukiyo-e taccia sharaku akasakura, ukiyo-e taccia akasakura ink, ukiyo-e taccia akasakura sharaku, ukiyo-e sharaku ink akasakura, ukiyo-e sharaku ink taccia, ukiyo-e sharaku taccia akasakura, ukiyo-e sharaku taccia ink, ukiyo-e sharaku akasakura taccia, ukiyo-e sharaku akasakura ink, ukiyo-e akasakura ink taccia, ukiyo-e akasakura ink sharaku, ukiyo-e akasakura taccia ink, ukiyo-e akasakura taccia sharaku, ukiyo-e akasakura sharaku ink, ukiyo-e akasakura sharaku taccia, ukiyo-e ink akasakura sharaku, ukiyo-e ink akasakura taccia, ukiyo-e ink taccia sharaku, ukiyo-e ink taccia akasakura, ukiyo-e ink sharaku taccia, ukiyo-e ink sharaku akasakura, sharaku taccia akasakura ink, sharaku taccia akasakura ukiyo-e, sharaku taccia ink akasakura, sharaku taccia ink ukiyo-e, sharaku taccia ukiyo-e akasakura, sharaku taccia ukiyo-e ink, sharaku ukiyo-e akasakura taccia, sharaku ukiyo-e akasakura ink, sharaku ukiyo-e ink taccia, sharaku ukiyo-e inakasakurak akasakura, sharaku ukiyo-e taccia ink, sharaku ukiyo-e taccia akasakura, sharaku akasakura ukiyo-e ink, sharaku akasakura ukiyo-e taccia, sharaku akasakura ink ukiyo-e, sharaku akasakura ink taccia, sharaku akasakura taccia ukiyo-e, sharaku akasakura taccia ink, sharaku ink ukiyo-e taccia, sharaku ink ukiyo-e akasakura, sharaku ink akasakura taccia, sharaku ink akasakura ukiyo-e, sharaku ink taccia akasakura, sharaku ink taccia ukiyo-e, akasakura taccia ukiyo-e sharaku, akasakura taccia ukiyo-e ink, akasakura taccia sharaku ukiyo-e, akasakura taccia sharaku ink, akasakura taccia ink ukiyo-e, akasakura taccia ink sharaku, akasakura ukiyo-e taccia ink, akasakura ukiyo-e taccia sharaku, akasakura ukiyo-e sharaku ink, akasakura ukiyo-e sharaku taccia, akasakura ukiyo-e ink sharaku, akasakura ukiyo-e ink taccia, akasakura sharaku taccia ukiyo-e, akasakura sharaku taccia ink, akasakura sharaku ukiyo-e taccia, akasakura sharaku ukiyo-e ink, akasakura sharaku ink taccia, akasakura sharaku ink ukiyo-e, akasakura ink taccia sharaku, akasakura ink taccia ukiyo-e, akasakura ink ukiyo-e sharaku, akasakura ink ukiyo-e taccia, akasakura ink sharaku ukiyo-e, akasakura ink sharaku taccia, ink taccia akasakura ukiyo-e, ink taccia akasakura sharaku, ink taccia ukiyo-e akasakura, ink taccia ukiyo-e sharaku, ink taccia sharaku akasakura, ink taccia sharaku ukiyo-e, ink ukiyo-e akasakura sharaku, ink ukiyo-e akasakura taccia, ink ukiyo-e taccia sharaku, ink ukiyo-e taccia akasakura, ink ukiyo-e sharaku taccia, ink ukiyo-e sharaku akasakura, ink sharaku akasakura taccia, ink sharaku akasakura ukiyo-e, ink sharaku taccia akasakura, ink sharaku taccia ukiyo-e, ink sharaku ukiyo-e akasakura, ink sharaku ukiyo-e taccia, ink akasakura sharaku ukiyo-e, ink akasakura sharaku taccia, ink akasakura taccia ukiyo-e, ink akasakura taccia sharaku, ink akasakura ukiyo-e taccia, ink akasakura ukiyo-e sharaku, taccia ink bottle, taccia bläckflaska, rött bläckflaska, red ink bottle, taccia rött, taccia red