Taccia Ukiyo-e Hokusai Benitsuchi Ink 40 ml

249 kr

Attans, du kom för sent! Produkten är tyvärr slut i lager.

Artikelnummer: TFPI-WD42-1
Leverantör: Taccia

Taccias Ukiyo-e-serie är inspirerade av det unika utseendet hos tryckta Ukiyo-e-målningar från Edo-perioden. Bläcken har dämpade och eleganta färger.

Benitsuchi – som på japanska betyder röd lera – är ett rödbrunt bläck inspirerat av Hokusai, mest känd för sin serie 36 vyer av berget Fuji, som så klart inkluderar den ikoniska Under vågen utanför Kanagawa.

taccia ukiyo-e hokusai benitsuchi, taccia ukiyo-e hokusai ink, taccia ukiyo-e benitsuchi hokusai, taccia ukiyo-e benitsuchi ink, taccia ukiyo-e ink hokusai, taccia ukiyo-e ink benitsuchi, taccia hokusai ukiyo-e ink, taccia hokusai ukiyo-e benitsuchi, taccia hokusai benitsuchi ink, taccia hokusai benitsuchi ukiyo-e, taccia hokusai ink benitsuchi, taccia hokusai ink ukiyo-e, taccia benitsuchi ukiyo-e hokusai, taccia benitsuchi ukiyo-e ink, taccia benitsuchi hokusai ukiyo-e, taccia benitsuchi hokusai ink, taccia benitsuchi ink ukiyo-e, taccia benitsuchi ink hokusai, taccia ink ukiyo-e benitsuchi, taccia ink ukiyo-e hokusai, taccia ink hokusai benitsuchi, taccia ink hokusai ukiyo-e, taccia ink benitsuchi hokusai, taccia ink benitsuchi ukiyo-e, ukiyo-e taccia ink hokusai, ukiyo-e taccia ink benitsuchi, ukiyo-e taccia hokusai ink, ukiyo-e taccia hokusai benitsuchi, ukiyo-e taccia benitsuchi ink, ukiyo-e taccia benitsuchi hokusai, ukiyo-e hokusai ink benitsuchi, ukiyo-e hokusai ink taccia, ukiyo-e hokusai taccia benitsuchi, ukiyo-e hokusai taccia ink, ukiyo-e hokusai benitsuchi taccia, ukiyo-e hokusai benitsuchi ink, ukiyo-e benitsuchi ink taccia, ukiyo-e benitsuchi ink hokusai, ukiyo-e benitsuchi taccia ink, ukiyo-e benitsuchi taccia hokusai, ukiyo-e benitsuchi hokusai ink, ukiyo-e benitsuchi hokusai taccia, ukiyo-e ink benitsuchi hokusai, ukiyo-e ink benitsuchi taccia, ukiyo-e ink taccia hokusai, ukiyo-e ink taccia benitsuchi, ukiyo-e ink hokusai taccia, ukiyo-e ink hokusai benitsuchi, hokusai taccia benitsuchi ink, hokusai taccia benitsuchi ukiyo-e, hokusai taccia ink benitsuchi, hokusai taccia ink ukiyo-e, hokusai taccia ukiyo-e benitsuchi, hokusai taccia ukiyo-e ink, hokusai ukiyo-e benitsuchi taccia, hokusai ukiyo-e benitsuchi ink, hokusai ukiyo-e ink taccia, hokusai ukiyo-e ink benitsuchi, hokusai ukiyo-e taccia ink, hokusai ukiyo-e taccia benitsuchi, hokusai benitsuchi ukiyo-e ink, hokusai benitsuchi ukiyo-e taccia, hokusai benitsuchi ink ukiyo-e, hokusai benitsuchi ink taccia, hokusai benitsuchi taccia ukiyo-e, hokusai benitsuchi taccia ink, hokusai ink ukiyo-e taccia, hokusai ink ukiyo-e benitsuchi, hokusai ink benitsuchi taccia, hokusai ink benitsuchi ukiyo-e, hokusai ink taccia benitsuchi, hokusai ink taccia ukiyo-e, benitsuchi taccia ukiyo-e hokusai, benitsuchi taccia ukiyo-e ink, benitsuchi taccia hokusai ukiyo-e, benitsuchi taccia hokusai ink, benitsuchi taccia ink ukiyo-e, benitsuchi taccia ink hokusai, benitsuchi ukiyo-e taccia ink, benitsuchi ukiyo-e taccia hokusai, benitsuchi ukiyo-e hokusai ink, benitsuchi ukiyo-e hokusai taccia, benitsuchi ukiyo-e ink hokusai, benitsuchi ukiyo-e ink taccia, benitsuchi hokusai taccia ukiyo-e, benitsuchi hokusai taccia ink, benitsuchi hokusai ukiyo-e taccia, benitsuchi hokusai ukiyo-e ink, benitsuchi hokusai ink taccia, benitsuchi hokusai ink ukiyo-e, benitsuchi ink taccia hokusai, benitsuchi ink taccia ukiyo-e, benitsuchi ink ukiyo-e hokusai, benitsuchi ink ukiyo-e taccia, benitsuchi ink hokusai ukiyo-e, benitsuchi ink hokusai taccia, ink taccia benitsuchi ukiyo-e, ink taccia benitsuchi hokusai, ink taccia ukiyo-e benitsuchi, ink taccia ukiyo-e hokusai, ink taccia hokusai benitsuchi, ink taccia hokusai ukiyo-e, ink ukiyo-e benitsuchi hokusai, ink ukiyo-e benitsuchi taccia, ink ukiyo-e taccia hokusai, ink ukiyo-e taccia benitsuchi, ink ukiyo-e hokusai taccia, ink ukiyo-e hokusai benitsuchi, ink hokusai benitsuchi taccia, ink hokusai benitsuchi ukiyo-e, ink hokusai taccia benitsuchi, ink hokusai taccia ukiyo-e, ink hokusai ukiyo-e benitsuchi, ink hokusai ukiyo-e taccia, ink benitsuchi hokusai ukiyo-e, ink benitsuchi hokusai taccia, ink benitsuchi taccia ukiyo-e, ink benitsuchi taccia hokusai, ink benitsuchi ukiyo-e taccia, ink benitsuchi ukiyo-e hokusai, taccia ink bottle, taccia bläckflaska, rött bläck, brunt bläck, rödbrunt bläck, red ink, brown ink, red-brown ink, redbrown ink, red brown ink