Sakaes anteckningsböcker är tillverkade av Sanzens Tomoe River-pappret – en vidareutveckling av det ursprungliga Tomoe River.